Ons merk isComplium.

Deze groep van accountantskantoren die zijn kracht uit het geheel haalt en van daaruit ook advies geeft, draagt de naam Complium. Zijn we een collectief, een groepering of netwerk, een brand of vereniging? We zijn gewoon Complium, samen compleet.

De naam, die vooral duidt op het complete, verwijst ook naar de verschillende onderdelen van het collectief. Het idee waarbij alle fragmenten op zichzelf kunnen staan maar als groep een harmonieus, sterker geheel vormen is waar we naar op zoek gaan. Het merk moet de nood aan structuur, professionalisme en scherpte van potentieel toetredende leden tegemoetkomen. Dat doen we met een helder klinkende naam die vooral de eerder vermelde eigenschappen draagt, maar ook een rijke kennis, positiviteit en meerwaarde uitstraalt. We besluiten met een samengestelde naam die enerzijds de toegevoegde waarde, het complementaire en vervolledigend aspect beantwoordt, en anderzijds het geheel van de delen, het samen-zijn aanduidt.

Ons verhaal.

Februari 2020. Vlaamse accountants volgen in Amsterdam een opleiding over de inzet van technologie in accountancy. We concluderen die dag met zijn allen hetzelfde: technologie en, bij uitbreiding, het kwaliteitsvol organiseren van je kantoor én het uitbouwen van je dienstenaanbod, vormen grote uitdagingen. Uitdagingen die voor elk kantoor min of meer dezelfde zijn.

De idee om een ‘samenwerkingsvzw’ op te richten met innovatieve en onafhankelijke kantoren kreeg spontaan vorm. In de zomer van 2020, in volle coronapandemie, werd de vzw officieel opgericht en een raad van bestuur aangesteld. Koen De Herdt trekt als projectleider de Compliumkar.

De eerste vier projecten worden afgelijnd. Samen de juiste ontbrekende software kiezen, onze HR-aanpak versterken, een digitale toegangspoort voor klanten ontwikkelen en blended leertrajecten ontwerpen opdat alle collega’s op maat kunnen bijleren.

Het eerste werkjaar zijn belangrijke stappen gezet en tijdens onze strategische dagen zijn duurzame plannen ontplooid voor de komende jaren. Complium is klaar om nieuwe leden te verwelkomen.

“Kunnen we nog beter en intenser samenwerken?” vraagt Jan van Lambregts & Robben zich af. “We kunnen zoveel van elkaar leren!” vervolgt hij.

ONZE LEDEN >

Hoe wijwerken.

Een groep van accountantskantoren die zijn kracht uit het geheel haalt en van daaruit advies geeft. De complementaire aard van het advies, gecombineerd met de dynamiek van het collectief, laat ons toe samen compleet te zijn.

Complium speelt in op de snelle evolutie van trends, technologie en adviesverlening in de accountancy sector. We verkennen samen de markt, leren en overleggen en wie interesse heeft, stapt in. We borgen de kennis en ervaringen binnen onze private community. Zo blijven we koploper.

Elk kantoor kampt met dezelfde uitdagingen. Daarom helpen kantoren en hun medewerkers elkaar met het aangaan van opportuniteiten, met complexe cases en wisselen we ervaringen en expertise uit. Zo hoeven we het warm water niet telkens opnieuw uit te vinden en groeien we sneller. Onze medewerkers en klanten voelen dat wij vooraan in het peloton rijden. Samen groeien én onafhankelijk blijven. Daar gaan we voor.

Onze kantoren staan voor duurzaamheid op alle domeinen. Onze onderlinge samenwerking is solide, we verkiezen dus de oprechte, lange termijn-focus met respect voor ieders mening en unieke identiteit. We zijn een groot spinnenweb, wij smijten ons samen en we vangen elkaar op. We trekken aan hetzelfde zeel en schakelen snel. Onze relaties met medewerkers, partners, leveranciers en klanten zijn eveneens gestoeld op deze basisprincipes.

Onze medewerkers en onze klanten zitten lokaal. Daarom zijn onze lokale kantoren verspreid over heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt dus. Die nabijheid is cruciaal. Combineer dit met expertise, focus en slagkracht en je hebt de lokale mix van een Compliumkantoor.

Krachtenbundelen.

Door in vertrouwen krachten te bundelen kan sneller ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. De evolutie in technologie, de uitdagingen van collega’s en de wensen van ondernemers wijzigen erg snel. Ondernemen wordt complexer en de accountant wordt verwacht op elke uitdaging het juiste advies en richting te geven. Complium maakt accountancy aantrekkelijk door erg veel focus te leggen op de menselijke interactie en samen de juiste nieuwe talenten te vinden.

Sluit je aan bij Complium en maak deel uit van een sterk geheel. Leer van elkaar, groei samen en blijf toch je eigen ding doen.

Ook Complium worden?

JOIN THE PARTY >

Onze vacatures.

Werken in een kantoor met 14 collega’s of met 214? Of kies voor beide en start in een Complium kantoor. Want geef toe, werken in een sterk lokaal verankerd kantoor is best aangenaam. En soms kriebelt het als je merkt welke reuzenstappen grotere kantoren blijken te zetten. Wel, Complium biedt best of both worlds. Complium is nl een netwerk van onafhankelijke, innovatieve Belgische accountantskantoren die maximaal aan cocreatie doen. En daar pluk jij als medewerker dus ook meteen de vruchten van. Benieuwd naar de voordelen?